Довіреність на продаж автомобіля Україна: скачать Довіреність на реалізацію транспортного засобу 2015

Власник автомобіля може може видати Довіреність на продаж автомобіля своєму представнику.
Ця довіреність розрахована на тих, хто хоче доручити продаж автомобіля іншій особі.
Якщо Довірителем є фізична особа або фізична особа-підприємець, то така довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.


Предмет Довіреності на продаж автомобіля

Довіреність на продаж машини - це документ, що видається власником (Довірителем) транспортного засобу іншій особі (Повіреному) і підтверджує повноваження цієї особи на реалізацію транспортного засобу від імені власника.

Предметом Довіреності на продаж автомобіля є відносини з приводу здійснення прав по продажу транспортного засобу. Тобто, по суті це сукупність відносин, які виникають у зв'язку з реалізацією транспортного засобу.


Сторони в Довіреності на продаж транспортного засобу

Сторонами Довіреності на продаж автомобіля можуть бути як фізичні (у т. ч. фізичної особи підприємця), так і юридичні особи.

Сторона, яка видала довіреність, називається Довірителем, а сторона, яка отримала довіреність - Повіреним.

Довіреність на продаж авто від імені юридичної особи може бути видана її органом або іншою особою, яка уповноважена на це його статутом або іншими установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юр. особи.

Умови складання Довіреності на продаж автомобіля

Будь зразок Довіреності на продаж автомобіля має містити в тексті наступні дані:

  • повні дані про Доверителе (ПІБ Довірителя, для юридичної особи - найменування, юридичну адресу);
  • дані про Повірену (ПІБ представника, інші паспортні дані);
  • коло повноважень, якими Довіритель наділяє Повіреного за Довіреністю - особливо докладно варто позначити предмет продажу (автомобіль);
  • термін дії Довіреності на продаж авто;
  • дата оформлення Довіреності.

Якщо Довіреності на продаж машини не вказані позначені дані, то така Довіреність ризикує виявитися незначною.

Важливо тексті Довіреності на продаж автомобіля докладно розписати основні характеристики транспортного засобу, а саме: марка (тип), державний номер, рік складання, номер двигуна, номер кузова, колір, серія, дата видачі технічного паспорта автомобіля і МРЭУ, його видала.

опис прав Повіреного бланку Довіреності на автомобіль також часто включається формулювання: "Довіреність видається з правом продажу позначеного транспортного засобу, отримання грошей за продану машину, зняття його з обліку в ДАІ, заміни державних номерних знаків, отримання копій реєстраційних документів на транспортний засіб".

Іноді в тексті Довіреності на продаж автомобіля вказується можливість або неможливість передачі всіх або окремих повноважень Повіреного.

Форма Довіреності на продаж транспортного засобу

Довіреність на продаж авто підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню, якщо її видає фізична особа або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності. Що стосується Довіреності на машину, видану юридичною особою, то вона може оформлятися у простій письмовій формі.

Припинення довіреності на продаж автомобіля

Слід розглянути підстави скасування (припинення дії) Довіреності на продаж автомобіля. Зокрема, Довіреність на продаж авто припиняється в таких випадках:

  • закінчився строк дії Довіреності;
  • скасування Доручення Довірителем - особою, яка її видала;
  • Повірений відмовився від вчинення дій, визначених Довіреністю на автомобіль;
  • юридична особа, яка видала Довіреність на авто, припинило свою діяльність;
  • припинення юридичної особи - Повіреного;
  • смерть Довірителя або Повіреного, оголошення померлою, визнання недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження цивільної дієздатності.

Варто сказати, Довіритель має право у будь-який час без пояснення причин скасувати Довіреність на продаж автомобіля (за винятком безвідкличних довіреностей).

Правові наслідки скасування або припинення дії Довіреності на автомобіль наступають у той момент, коли Повірений дізнався або повинен був дізнатися про її припинення. Цивільний кодекс України особливої форми, в якій повинно бути виконано повідомлення про скасування Довіреності на продаж транспортного засобу, не передбачає. Так, повідомлення може бути виконано особисто під розписку, повідомленням поштою із зворотним повідомленням, а також із застосуванням технологій Інтернет.

У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.