Довіреність на отримання в Україні 2015 скачати

Довіреності на одержання

Довіреність на отримання пенсії

Довіреність на отримання товару

Довіреність на отримання грошей

Довіреності на отримання речей, матеріальних цінностей, грошей, документів призначені для отримання таких об'єктів Представником без фактичної участіДовірителя.

Згідно чинного законодавства України довіреність - письмовий документ, що видається однією особою іншій і уповноважує Представника вчиняти юридичні дії перед третіми особами.

Варто відзначити, що бланк довіреності на отримання оформляється в простій письмовій формі. Разом з тим, в залежності від конкретного випадку законодавчо не може бути визначена вимога щодо нотаріального посвідчення довіреності на отримання.

Довірителями та Представниками Довіреності на отримання можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Обов'язковим реквізитом для будь-якого зразка довіреності на отримання є дата її видачі та термін дії. Якщо дата видачі довіреності на одержання відсутня, то така довіреність буде вважатися недійсною.

довіреності на отримання має бути обов'язково зазначено саме її найменування, повні паспортні дані про Доверителен і Представника, перелік переданих повноважень, а також підпис Довірителя.