Трудові договори в Україні 2015: скласти на конструкторі трудові договори

Загальний Трудовий договір

Представляємо Вашій увазі унікальну можливість скласти онлайн і завантажити Трудовий договір. Більше не потрібно шукати по всьому Інтернету зразок Трудового договору завантажити, - тепер на нашому сайті Ви можете за декілька хвилин самостійно скласти Трудовий договір, який буде відповідати Вашій конкретній ситуації, повністю відповідати вимогам чинного трудового законодавства і все це легко, доступно і просто!

Якщо Ви переглядаєте не перший сайт, то, як Ви вже встигли помітити, зразків трудових договорів в Україні величезна безліч, і кожен складався під свою унікальну ситуацію. Якщо Ви не юрист, то розібратися, які умови потрібно включати і як забезпечити їх несуперечність - нелегке завдання. На все це потрібно дуже багато часу і де гарантія, що скачаний і відредагований шаблон трудового договору виявиться юридично правильним? А наслідки неправильних формулювань, що суперечать один одному пунктів у тексті трудового договору можуть бути дуже серйозними.

Ви можете звернутися до юриста, щоб той склав Вам трудовий договір, але це буде коштувати дорого і готовий договір Ви отримаєте через 2-3 дні. Але оскільки Ви шукайте безкоштовно завантажити зразок трудового договору, вирішили у всьому розібратися самостійно.

Що ж робити, щоб отримати якісний юридично ідеальний трудовий договір і при цьому заощадити час і гроші?

Неймовірно просте і в дусі часу вирішення цієї проблеми пропонує сервіс ПростоДок! Вам потрібно всього лише уважно відповісти на представлені в опитувальних аркушах договору питання і заповнити потрібні поля - і текст трудового договору можна роздруковувати! На весь процес у Вас піде 15 - 20 хвилин.

У розробці кожного шаблону відповідей взяли участь кращі юристи України - практикуючі юристи, адвокати. Ми гарантуємо якість кожного складеного за допомогою сервісу ПростоДок документа.

Спробуйте прямо зараз - складіть і скачайте трудовий договір на своїх умовах!

Загальний Трудовий договір

Трудовий договір

Трудовий договір являє собою угоду між працівником і роботодавцем, за яким працівник бере на себе обов'язок виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець при цьому зобов'язаний виплачувати заробітну плату і забезпечувати відповідні умови праці, що необхідні для виконання працівником його трудової функції, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

зразки трудових договорів (Україна) розроблені з урахуванням останніх змін законодавства України.

Сторони Трудового договору: хто може бути стороною по Трудовим договором

типовим трудовим договором сторонами є Роботодавець і Працівник. Всі інші суб'єкти мають право втручатися у відносини даних сторін лише у випадках та порядку, суворо регламентованих законодавством.

Трудовим законодавством встановлено, що працівником не може бути особа віком до 16 років. Але як виняток, за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює, можуть прийматися на роботу особи, які досягли 15-річного віку. Також для виконання легкої і нешкідливої роботи, яка не буде заважати процесу навчання, можуть залучатися особи у віці від 13 до 15 років.

В якості Роботодавця можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи (в тому числі фізичні особи - підприємці).

Трудові договори цивільно-правові угоди

останнім часом, коли господарські товариства часто практикують прийом на роботу працівників без оформлення трудових договорів в Україні, а використовують цивільно-правові договори, особливу актуальність набуває питання про їх розмежування. Відокремлювати трудовий договір з працівником від цивільного договору, пов'язаного з працею, необхідно для того, щоб правильно застосовувати законодавство. Їх розмежування
має велике практичне значення, а за відсутності поширення норм законодавства про працю на відносини сторін за цивільними договорами може серйозно погіршити правове становище найманих працівників і негативно вплинути на відповідні гарантії.

Згідно ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Сторони вільні в укладенні, виборі контрагента та визначенні умов з урахуванням вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Суміжними цивільно-правовими договорами за трудовим договором в Україні є договори, що стосуються трудової діяльності фізичних осіб (договір про надання послуг, підряду, доручення, авторський договір та ін). Нагадаємо, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням іншої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок іншої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Отже, цивільно-правовий договір, пов'язаний з роботою, є угодою між його сторонами на виконання певної роботи, предметом якого є надання певного результату праці, однак за цього виду договору трудові відносини, на які поширюється законодавство про працю, не виникають.

Висновок з громадянами цивільно-правових, а не трудових, договорів створює для юридичних і фізичних осіб певні переваги:

а) оплачується не час, витрачений працівником, а лише кінцевий результат;

б) якщо немає кінцевого результату, передбаченого договором, то при відсутності вини замовника робота підрядника не оплачується;

в) не ведеться трудова книжка;

г) не оплачується лікарняний аркуш, відпустку, допомога по вагітності та пологах та ін;

г) не потрібно оформляти звільнення і відсутні розрахунки, пов'язані з цим;

д) не діють багато пільги, передбачені трудовим законодавством - вихідна допомога, компенсації, обмеження матеріальної відповідальність працівника за шкоду, заподіяну підприємству, тощо;

е) при майнової відповідальності за цивільним договорами діє принцип повного відшкодування збитків (відшкодовуються в тому числі й неодержані доходи);

е) із закінченням виконання дорученої роботи припиняються і будь-які відносини між сторонами. Однак слід зауважити, що переваги у цивільних договорів, пов'язаних з працею, отримують переважно наймачі, працівники ж відчувають суттєві обмеження своїх трудових прав та їх гарантій.


При таких умовах у підприємця іноді з'являється спокуса укладення цивільно-правового договору, щоб приховати трудовий договір з працівником, який насправді укладено. Хоча норми, які б могли вирішити це питання в законодавстві про працю, відсутні, слід пам'ятати, що за ч. 1 ст. 9 ЦК України положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання трудових відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства. Згідно ст. 235 ЦК України правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили, є удаваною. Якщо буде встановлено, що правочин був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили. Тобто у разі виникнення спору суд, керуючись вимогами чинного законодавства, може визнати, що сторони уклали трудовий договір з працівником, отже, відносини між ними повинні регулюватися вимог законодавства про працю.