Шлюбний договір в Україні: скачати онлайн Шлюбний контракт/договір

Як відомо, навіть хороші стосунки іноді необхідно з'ясовувати. Тоді, чому б майбутньому подружжю або подружжю, що вже відбулося не з'ясувати їх один раз і назавжди, обговоривши всі матеріальні аспекти у шлюбному договорі (контракті)?

За допомогою конструктора ПростоДок у Вас є унікальна можливість скласти Шлюбний договір (контракт), який стане надійним захистом прав і законних інтересів подружжя. Необхідно зовсім небагато часу на підготовку документа - починайте прямо зараз! За якість отриманого документа відповідають досвідчені юристи сервісу ПростоДок.

Сторони шлюбного договору/контракту

У відповідності зі ст. 92 Сімейного кодексу України (СК) шлюбний договір/контракт може укладатися не тільки між подружжям, але і між особами, які тільки мають намір вступити в шлюб, тобто подали заяву на реєстрацію шлюбу.

Якщо стороною шлюбного договору є неповнолітній, то для укладення шлюбного договору (контракту) потрібна також письмова згода батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.

Форма шлюбного договору/контракту

Шлюбний договір (контракт) має бути укладений у письмовій формі і обов'язково нотаріально посвідчуватися. Якщо ця умова не дотримується, то такий шлюбний договір (контракт) є нікчемним.

Зміст шлюбного договору/контракту

Шлюбний договір/контракт в Україні може регулювати виключно майнові відносини між подружжям. Окремо у шлюбному договорі можуть бути прописані умови щодо майнового правового статусу подружжя як батьків.

Важливо пам'ятати, що шлюбний договір (контракт) не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. До того ж, шлюбним договором/контрактом не можна обмежувати обсяг прав дитини, які встановлені сімейним законодавством України, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

Слід окремо зазначити, що за шлюбним договором не може передаватися у власність одного з подружжя нерухоме майно та інше майно, що підлягає державній реєстрації.


Умови шлюбного договору/контракту

Слід звернути Вашу увагу на те, які умови будь-який зразок шлюбного договору в Україні може містити, а які прописувати не допускається.

Які умови слід включити в текст шлюбного договору/контракту:

- шлюбний договір в Україні може визначати перелік майна, що один з подружжя передає для користування в сім'ю;

- шлюбний договір (контракт) може визначати правовий режим майна, яке отримано подружжям в дар як весільні подарунки у зв'язку з реєстрацією шлюбу;

- у тексті шлюбного договору (контракту) подружжя можна прописати положення, згідно з яким на майно, нажите в шлюбі, не поширюється режим спільної сумісної власності, і вважати це майно частковою власністю (з визначенням часток кожного з подружжя) або особистою власністю кожного з них;

- шлюбний договір в Україні може визначати порядок поділу майна на випадок розірвання шлюбу;

- шлюбним договором може визначатися порядок користування майном;

- сторони можуть обумовити у шлюбному договорі надати утримання одного з подружжя незалежно від його працездатності та потреби у матеріальному забезпеченні.


Умови, які не можна включати в текст шлюбного договору:

- умови, що стосуються особистих немайнових відносин між подружжям, батьками та дітьми;

- умови, які обмежують права подружжя щодо дітей;

- умови, що обмежують дієздатність і правоздатність одного з подружжя (не можна заборонити одному з подружжя, наприклад, право на освіту, роботу і т. д.);

- умови, які ставлять одного з подружжя у свідомо несприятливий і надзвичайно невигідне становище.


Строк дії шлюбного договору

Шлюбний договір (контракт) набирає юридичної сили з моменту його нотаріального посвідчення, якщо він укладається між подружжям. Якщо ж шлюбний контракт укладається до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу.

Якщо у шлюбному договорі не вказаний термін його дії, то він вважається безстроковим і припиняє свою дію з моменту розірвання шлюбу. Подружжя можуть прописати як загальний строк дії шлюбного контракту, так і строк дії окремих прав та обов'язків. Крім того, шлюбним контрактом може визначатися дія окремих його умов після припинення шлюбу.

Зміна умов шлюбного контракту

За загальним правилом одностороння зміна умов та окремих положень шлюбного контракту не допускається.

В Україні шлюбний договір може бути змінений тільки за взаємною згодою подружжя. Зміни до шлюбного договору вносяться шляхом укладення додаткової угоди в тій же формі, що і сам шлюбний договір, тобто письмової нотаріально посвідченої.

За позовом одного з подружжя суд може змінити зміст шлюбного контракту, якщо цього вимагають інтереси неповнолітніх або непрацездатних дітей.


Розірвання шлюбного договору/контракту

Так само, як і зміна, не допускається одностороннє розірвання шлюбного договору. Подружжя може за взаємною згодою відмовитися від договору. У такому разі права та обов'язки за договором припиняються (на розсуд подружжя) або з моменту укладення шлюбного договору, або з моменту відмови від договору (момент цей обчислюється з дня подання заяви нотаріусу).

До того ж, шлюбний договір може бути розірваний на підставі рішення суду, виходячи з обставин, що мають істотне значення.