Договори ренти в Україні: завантажити зразки договорів ренти Україна

Договір довічного утримання

За договором ренти в Україні одна сторона (одержувач ренти) передає іншій стороні (платнику ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі.

Договір ренти характеризується наступними особливостями:

1. Сторонами договору ренти є одержувач і платник ренти. Цивільний кодекс України не містить жодних обмежень щодо суб'єктного складу даного договору, тому сторонами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

2. Договір ренти (зразок) є двостороннім, так як обидві сторони мають по відношенню один до одного права і обов'язки. Так, платник ренти зобов'язаний платити ренту згідно з умовами договору, а одержувач ренти має передати у власність контрагента майно.

3. Рентою, відповідно до коментованої статті, є певна грошова сума або інше благо, яке зобов'язаний періодично виплачувати (передавати) платник ренти її одержувачу. Форма і розмір ренти конкретизуються в ст. 737 Цивільного кодексу України.

4. Майно, передане одержувачем ренти, повинно належати йому в момент укладення договору ренти в Україні на праві приватної власності. Будь-яких обмежень щодо цього майно у Цивільному кодексі України немає.

5. Договір ренти (Україна) може припускати безстрокову виплату ренти (безстрокова рента) або містити конкретний строк здійснення рентних виплат.

Договір ренти був новелою Цивільного кодексу України. Однак практика свідчить про те, що даний договір не набув широкої популярності і зустрічається вкрай рідко, тому системна судова практика в цій сфері фактично відсутня.

Форма договору ренти в Україні

Договір ренти в Україні підлягає укладенню у письмовій формі.

Додатковою гарантією для одержувача ренти також є обов'язкове нотаріальне посвідчення договору ренти. Якщо ж під виплату ренти одержувач ренти передав у власність платника ренти нерухоме майно, договір підлягає ще й державній реєстрації.

Правовим наслідком порушення вимог закону про форму договору ренти та його державної реєстрації буде визнання цього договору неукладеним.

Сторони у договорі ренти: хто може укласти Договір ренти в Україні


Сторони договору ренти іменуються одержувачем і платником ренти. Згідно ст. 733 ЦКУ сторонами договору ренти можуть бути фізичні та юридичні особи.

Вимоги, що пред'являються Цивільним кодексом України до осіб, які можуть бути суб'єктами цивільних правовідносин, закріплені у розділі 2 Цивільного кодексу України. Так, фізичні та юридичні особи повинні мати цивільну правоздатність і дієздатність.

Крім зазначеного, одержувач ренти має бути власником майна, яке він передає під виплату ренти.

Передання майна під виплату ренти


За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає у власність іншої сторони (платника ренти) визначене майно. Передача майна у власність платника ренти може здійснюватися як платно, так і безкоштовно.

Якщо майно за договором ренти передається платнику ренти платно, то до відносин по передачі майна, що виникають між сторонами, застосовуються загальні положення про договір купівлі-продажу. Таким чином, одержувач ренти, крім власне рентних платежів, отримує компенсацію вартості переданого у власність контрагента майно.

Договір ренти в Україні може також укладатися з умовою про безоплатну передачу майна у власність платника ренти. У цьому випадку одержувач ренти може розраховувати тільки на рентні платежі. До правовідносин між сторонами застосовуються положення про договір дарування.