Договір побутового підряду: бланк Договору побутового підряду Україна

Договір побутового підряду в Україні - це безсумнівно найпоширеніший вид договору підряду.
 
 

Поняття та загальна характеристика договору побутового підряду

 
Договір побутового підряду (Україна) є таким різновидом договору підряду, згідно з яким одна сторона (іменована підрядником), що здійснює підприємницьку діяльність, бере зобов'язання виконати за завданням фізичної особи громадянина (іменованого замовником) певну роботу, яка призначається для задоволення будь-яких побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язаний, в свою чергу, прийняти та оплатити виконану роботу.
 
Варто відзначити, що будь типовий Договір побутового підряду є публічним - це означає, що особа, яка веде підприємницьку діяльність, бере на себе обов'язок здійснювати виконання робіт для кожної людини, хто до нього звернеться (ч. 1 ст. 633 ЦК України).
 

Сторони за Договором побутового підряду

 
Окремо варто зупинити Вашу увагу на суб'єктом склад учасників Договору побутового підряду.
 
Сторонами договору побутового підряду є підрядник і замовник.
 
Підрядником є особа, яка здійснює підприємницьку діяльність з виконання робіт на замовлення фізичних осіб.
 
Замовник - це обов'язково фізична особа, яка замовляє виконання робіт для задоволення побутових чи інших особистих потреб.
 

Умови за Договором побутового підряду

 
Предметом в будь-якому зразку Договору побутового підряду виступає результат роботи підрядника в конкретній матеріалізованій формі, що задовольняє побутові й інші особисті потреби фізичної особи.
 
Підрядник здійснює може виконати роботу зі свого матеріалу, а за бажанням замовника - з наданого ним матеріалу.
 
Якщо робота виконується з матеріалу підрядника, вартість матеріалу повинна бути сплачена замовником частково або повністю (як сторони домовляться), з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи. В окремих випадках, які передбачені договором, матеріал підрядник може надати замовнику в кредит (наприклад, застосувавши розстрочення платежу). Якщо в подальшому ціна на матеріал зміниться, то наданий кредит перерахунку не підлягає, якщо інше не визначено Договором побутового підряду (ст. 870 ЦК України).
 
У разі, якщо робота Договором побутового підряду виконується з матеріалу замовника, то у квитанції або іншому документі, який выдавается підрядником при укладенні договору побутового підряду, повинні бути позначені точне найменування матеріалу, його кількість і вартість (оцінка), здійснена за взаємною згодою сторін (згідно ст. 871 ЦК України).
 
Відзначимо, що вартість робіт, які є предметом за договором побутового підряду, визначається за взаємною згодою сторін, якщо інше не зазначено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами і т. д..
 
Як правило, робота з Договором побутового підряду оплачується замовником після її остаточного передання підрядником. Разом з тим, сторони можуть домовитися, щоб робота була сплачена в момент підписання (укладення) Договору побутового підряду за допомогою передачі авансу або ж шляхом 100% передоплати, а також іншим способом, узгодженим сторонами (ст. 873 ЦК України).
 
 

Форма Договору побутового підряду

 
У ЦК України не встановлено спеціальних вимог щодо форми договору побутового підряду. Однак, як сивдетельствует юридична практика, для уникнення будь-яких розбіжностей і спорів між сторонами відносини повинні бути врегульовані шляхом укладення письмового Договору побутового підряду.
 
 
 

Особливості прав і обов'язків сторін за Договором побутового підряду

 
Перш за все, зазначимо, що за Договором побутового підряду Підрядник зобов'язується:
 
1) виконати відповідно із завданням замовника певну роботу, яка призначена для задоволення його побутових та інших особистих потреб (ч. 1 ст. 865 ЦК України);
2) до момена укладення договору побутового підряду проінформувати замовника про запропоновані роботи, їх види та специфіку виконання, про ціну та форму оплати роботи, а також повідомити замовникові інші відомості, які стосуються Договору побутового підряду (ст. 868 ЦК України);
3) назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати Договором побутового підряду роботу, якщо за характером роботи даний факт може мати значення (ст. 868 ЦК України);
4) повідомити замовника при здачі робіт про спеціальні вимоги, які потрібно дотримуватися для правильного та безпечного використання створеної або доопрацьованій речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі для замовника або інших осіб наслідки недодержання поданих підрядником відповідних вимог.
 
Підрядник Договором побутового підряду наділений правами: письмово попередивши замовника, в разі неявки його за отриманням результату виконаної роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття, по закінченні 2 місяців з моменту такого попередження продати результат роботи за договором побутового підряду за розумну ціну, а суму виторгу, за вирахуванням усіх належних йому платежів, внести в депозит нотаріуса на ім'я замовника.Крім того, крім продажу предмета договору побутового підряду підрядник має право притримати предмет Договору або вимагати від замовника відшкодування витрат (ст. 874 ЦК України).
 
Що стосується правового статусу замовника, то основним обов'язком замовника за договором побутового підряду є прийняття та оплата виконаної підрядником роботи (відповідно до ч. 1 ст. 865 ЦК України).
 
Договором побутового підряду Замовник має право:
 
1) відмовитися від оплати результатів роботи, якщо підрядник нав'язує йому включення в договір побутового підряду додаткових відплатних робіт або допоміжних послуг (ч. 1 ст. 867 Гкукраіни);
 
2) в будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від договору побутового підряду, при цьому компенсувавши підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, яка була виконана за фактом на момент відмови, а також відшкодувати підряднику витрати, понесені підрядником до цього моменту. Дане право Замовника не може бути обмежене в Договорі;
 
3) вимагати розірвати Договір побутового підряду і відшкодувати збитки, якщо внаслідок неповноти чи неправдивості інформації, яка отримана від підрядника, був укладений договір на виконання робіт, які не мають тих властивостей і характеристик, на які очікував замовник;
 
4) якщо підрядник допустив істотні відхилення від умов договору побутового підряду або вчинив інші істотні недоліки в результатах роботи, виконані з матеріалу замовника, вимагати на свій розсуд:
- створення іншої речі з цього ж матеріалу такої ж якості;
- розірвання договору побутового підряду та відшкодування збитків (ч. 1 ст. 872 ЦК України);
 
5) якщо виявлені інші відступи від умов договору або інші недоліки у роботі за своїм вибором вимагати безоплатного усунення таких недоліків у розумний строк або відшкодування витрат, пов'язаних з усуненням недоліків чи відповідного зменшення плати (ч. 2 ст. 872 ЦК України);
 
6) пред'явити вимогу про безоплатне усунення недоліків роботи за договором, становлять небезпеку для життя і здоров'я замовника та інших осіб на протязі десяти років.
 
Ця вимога може бути пред'явлена правонаступником замовника. 
 
 

Нормативне регулювання Договору підряду

 
Загальне регулювання відносин підряду здійснюється положеннями глави 61 Цивільного кодексу України.
 
До відносин з договором побутового підряду, не врегульовані ЦК України, застосовується законодавство про захист прав споживачів, зокрема Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 р..