Договір оренди складу: завантажити Договір оренди приміщення під склад в Україні

Склади являють собою будівлі та різні споруди, які призначені для приймання, розміщення і зберігання поступивших на них товарів, інших речей, цінностей.
 
Склади можуть бути самих різних типів: митні, виробничі, перевалочні, резервні, сезонні, оптові, роздрібні та ін. Залежно від конструкційних особливостей склади можуть бути закритими (тобто розміщуються в окремих приміщеннях) або напівзакритими (мають дах та одну-кілька стін). Часто певні види вантажів можуть знаходитися поза приміщеннями на обладнаних майданчиках - відкритих складах. При цьому, склад може бути індивідуального користування чи колективного.
 
Типовий Договір оренди складу відноситься до договорів оренди нежитлового приміщення, які в свою чергу призначені для використання в службових, побутових, виробничих і невиробничих цілях.
 

Хто може бути стороною за Договором оренди складу?

 
Що стосується сторін за Договором оренди складу, то ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.
 
Орендодавець - сторона, яка передає в тимчасове користування іншій стороні складське нежитлове приміщення.
 
Орендар - сторона, що приймає у користування за плату складське приміщення.
 

Умови укладення Договору оренди приміщення під склад

 
Якщо говорити про умови Договору оренди складу, то зазначимо істотні (обов'язкові) умови, які повинні бути у будь-якому тексті цього виду договорів:
 
- інформація щодо предмета оренди (ідентифікуюча інформація про зданий в оренду склад, зокрема, адреса, площа, технічне оснащення та ін);
 
- строк дії договору - важливо відзначити, що якщо в договорі оренди складу відсутні відомості щодо строку оренди, то договір вважається укладеним на 5 років. А якщо договір укладено на строк більше трьох років, то такий договір потребує нотаріального посвідчення і державної реєстрації;
 
- орендна плата - в будь-якому зразку Договору оренди складу визначається розмір, порядок і строки внесення орендної плати Орендарем за користування складом.
 
Варто відзначити, що сторони вправі на власний розсуд визначати зміст угоди, тому будь якийТиповий Договір оренди складу містить у собі лише основні істотні умови. Сторони ж самостійні у визначенні умов Договору.
 
За допомогою сервісу ПростоДок Ви маєте можливість скласти та скачать Договір оренди складу на своїх умовах з гарантією того, що включені умови не будуть суперечити нормам чинного законодавства.
 

Форма Договору оренди складу

 
Договір оренди складу повинен укладатися в письмовій формі. Якщо, як вже зазначалося, Договір оренди складу укладено на три і більше років, то такий договір повинен бути засвідчений нотаріусом і зареєстрований у реєстрі речових прав.
 

Договір оренди складу: зміна і розірвання

 
Правка Договору оренди складу можлива за взаємною згодою шляхом укладання додаткової угоди, яка повинна бути в такій самій формі, що і сам Договір оренди складу.
 
Розірвання Договору оренди складу можливо також за згодою сторін або в односторонньому порядку. В односторонньому порядку Орендодавець може розірвати Договір оренди складу:
 
- якщо Орендар більше трьох місяців поспіль ухиляється від сплати орендної плати;
 
- якщо Орендар використовує склад не за призначенням;
 
- якщо Орендар передав у розпорядження третіх осіб без згоди Орендодавця об'єкт оренди;
 
- якщо Орендар при наявності обов'язку не проводить капітальний ремонт складу.
 
Законодавчо також передбачаються випадки, коли Орендар може в односторонньому порядку розірвати Договір оренди складу в Україні, а саме:
 
- якщо Орендодавець передав склад, який не відповідає умовам Договору та призначенню;
 
- якщо Орендодавець не проводить капітальний ремонт складського приміщення, якщо такий обов'язок на нього покладений Договором.