Договори позики в Україні: скачать договір позики 2015

За допомогою конструктора договорів ПростоDOC Ви маєте чудову можливість просто, швидко і легко підготувати Договір позики в Україні, який підходить винятково під Вашу ситуацію. Тепер не потрібно шукати зразок договору позики, а щоб скласти договір на своїх умовах - варто тільки відповісти на прості запитання і Ви отримаєте юридично вивірений договір позики.

Договір позики Загальний

Договір позики в Україні є універсальним кредитним зобов'язанням, що має більшу затребуваність. Виникнувши з римського контракту "mutuum" (лат. позика), договір позики і сьогодні зберігає конструкцію загальної моделі, в рамках якої відбувається регулювання всіх кредитних зобов'язань.

У відповідності з чинним цивільним законодавством України, за договором позики одна сторона (іменується Позикодавець) передає у власність іншій стороні (названій Позичальником) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а Позичальник бере обов'язок повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
За загальним правилом будь - бланк договір позики вважається укладеним з того моменту, як відбулася передача грошей або інших речей, що визначені родовими ознаками і характеристиками.

Хто може бути стороною за Договором позики в Україні?

Сторонами договором позики в Україні можуть бути будь-які суб'єкти цивільного права (ними можуть бути дієздатні громадяни, юридичні особи, держава в особі органів та інші публічні утворення). Певні обмеження встановлені відносно можливості бути Позикодавцем для установ, які мають право розпоряджатися закріпленим за ними майном.
Необхідно пам'ятати, що надання коштів у позику юридичними особами згідно з Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» є фінансовою послугою.
Згідно з цим Законом, тільки юридичні особи, які мають статус фінансової установи, можуть систематично здійснювати діяльність з надання грошових позик. Якщо така особа надає грошові кошти в борг за рахунок залучених коштів, то воно повинно мати ліцензію. До таких фінансових установ, згідно з Законом, належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові та страхові компанії, довірчі товариства, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвест. фонди, а також компанії та інші юридичні особи, основним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Що може бути предметом договору позики?

В якості предмета договором позики (зразок) можуть виступати гроші або речі, визначені родовими ознаками. Речі, які обмежені в обороті, можуть виступати в якості предмета договору позики, тільки у випадку, якщо сторони договору належать до кола учасників обороту, що мають дозвіл на здійснення правочинів з такими речами.
Якщо предметом договором позики (Україна) є речі, то вони обов'язково повинні бути взаємозамінними і споживаними, наприклад, продукти харчування, буд. матеріали. Однак, як правило, в якості предмета договору позики виступають саме гроші.

Момент укладення договору позики?

Договір позики належить до реальних договорів, тобто такий договір вважається укладеним з моменту передачі грошей або речей. Важливо пам'ятати, що обов'язки за договором позики виникають тільки для однієї сторони - Позичальника. Отримавши у власність передані йому Позикодавцем гроші або речі, Позичальник набуває обов'язок повернути Позикодавцеві таку ж суму грошей або таку саму кількість речей такого ж роду і якості.

Строковий або безстроковий договір позики?

Договір позики може бути строковим або безстроковим. Строковий договір позики передбачає конкретний термін повернення отриманого позичальником майна. Безстроковий договір позики - зразок договору, в якому строк виконання Позичальником його зобов'язання не визначений або визначений моментом пред'явлення вимоги.
Якщо Договором не визначається строк повернення позики або цей строк визначається моментом вимоги, позика має бути повернена позичальником не менше ніж через тридцять днів з дня, коли Позикодавець пред'явив вимогу про це, якщо інше не визначено самим договором.

Платний або безкоштовний договір позики?

Договір позики в Україні може бути платним або безкоштовним. Позикодавець має право на отримання з Позичальника відсотків від суми позики, якщо інше не визначено договором або законом.
Безкоштовний договір позики може бути, якщо:
1) якщо предметом договору позики є речі, що визначені родовими ознаками
2) якщо зразок договору позики укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п'ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності будь-якої із сторін (див. ст. 1048 ЦК).