Загальний договір про надання послуг в Україні: скачать договір на послуги

Якщо Ви збираєтеся надавати послуги або ж скористатися якимись послугами, то Вам підійде представлений Договір возмездного надання послуг.

Договори про надання послуг полягають в різних галузях, де використовуються спеціальні навички, знання і уміння особи, яка надає такі послуги.

За допомогою конструктора документів ПростоDOC Ви зможете швидко і якісно скласти Договір на надання послуг на власних умовах. Технологія роботи нашого сервісу дозволяє врахувати сотні особливостей і підготувати юридично вивірений документ!

Поняття та предмет Договору про надання послуг

Типовий договір на надання послуг являє собою угоду, відповідно до якого одна сторона (Виконавець) бере на себе зобов'язання надати за завданням іншої сторони (Замовника) певну послугу, а Замовник в свою чергу зобов'язується дану послугу/послуги оплатити.

Специфічність типового договору про надання послуг полягає в тому, що предметом договору є послуга - тобто дії, що не спрямовані на створення чогось матеріального, а споживаються час її надання.

Під процесом надання послуги слід розуміти підприємницьку діяльність фізичної особи, юридичної особи, фізичної особи-підприємця, спрямовану на задоволення потреб інших осіб.

В даний час сфера послуг всеосяжна, відповідно, виникає необхідність договірного врегулювання відносин. Надання послуг здійснюється на підставі бланка договору на надання послуг.

Сторони за договором надання послуг

Сторонами в договорах надання послуг можуть бути юридичні, фізичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.

Виконавець договором надання послуг - особа, яка надає послуги, а Замовник - особа, що надає завдання Виконавцю і споживає послуги.

Виконавець повинен надавати послуги особисто, якщо інше не передбачено самим договором про надання послуг. Однак це не позбавляє Виконавця права включити умову в текст договору про залучення співвиконавців, після узгодження такої умови з Замовником.

Істотні умови за договором возмездного надання послуг

Чинне цивільне законодавство України встановлює, що договір на надання послуг має включати в себе такі істотні умови, а саме:

- інформація, яка ідентифікує послугу;
- терміни надання послуг і дії договору;
- ціна послуг, що надаються.

Слід зазначити, що письмове завдання - основа грамотного визначення предмета у будь-якому зразку договору на надання послуг. Але чітке формулювання завдання належить до числа ключових обов'язків замовника, разом з оплатою виконаних послуг у строки та в порядку, визначені у договорі.

Договір на послуги: форма і норми

Договір на надання послуг укладається у письмовій формі. Усна форма угоди можлива тільки, якщо сума угоди не перевищує 340 грн і сторонами є фізичні особи.

Договір про надання послуг є укладеним з моменту його підписання. У договорі повинні бути зазначені всі істотні умови.

Відносини за договором надання послуг регулюються цивільним законодавством України - Цивільний кодекс. Якщо стороною за договором на послуги є юридична особа чи фізична особа-підприємець, то відносини також регламентуються Господарським кодексом України.

Якщо Замовником є фізична особа, а Виконавцем - суб'єкт господарської діяльності, то також відносини регулюються Законом Про захист прав споживачів.

Зміна та розірвання договору про надання послуг

За взаємною згодою сторони можуть внести зміни в договір на надання послуг або взагалі розірвати його шляхом укладення додаткової угоди, яке має бути оформлене в тій же формі, що й основний договір.

Якщо в договорі вказати випадки одностороннього розірвання, то договір може бути розірваний шляхом односторонньої відмови.