Зразки та шаблони договорів доручення в Україні: завантажити договір доручення

Договір доручення Загальний

Громадяни та юридичні особи з метою здійснення своїх цивільних прав та обов'язків інколи вдаються до послуг осіб, які вчиняють для них юридично значимі дії, які тягнуть за собою виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. В цілому, такі правовідносини в цивільному законодавстві іменуються «представництвом», а найпопулярнішим договором, який обумовлює виникнення відносин представництва, є саме договір доручення.

У даному розділі Ви маєте можливість підготувати і скачать Договір доручення за допомогою сервісу ПростоДок!

Договір доручення в Україні являє собою угоду, відповідно до якого одна сторона (іменується Повіреним) зобов'язана вчинити від імені та за рахунок другої сторони (іменованої довірителя) певні юридично значимі дії. Важливою особливістю Договору доручення є той факт, що діє Повірений, а права і обов'язки по угоді виникають у Довірителя (п.1 ст. 1001 ЦК України).

Основним завданням договору доручення є врегулювання внутрішньої сторони відносин між повіреним і довірителем, позначених у зразку договору доручення.
Необхідно розрізняти оплатний договір доручення, який породжує одночасно зобов'язальні відносини, і безоплатний.

З моменту підписання зразка договору доручення, Довіритель повинен вчинити певні дії - зокрема, видати довіреність на вчинення певних дій, а при необхідності забезпечити додатковими коштами і матеріалами.

Будь зразок договору доручення в Україні має такі характеристики:
• Договір доручення є двустороннеобязивающім - обидві сторони договору (як повірений, так і довіритель) мають у відношенні один до одного рівні права і обов'язки.
• консесуальними - Договір доручення в Україні вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов.
• Предмет договору доручення (Україна) - це не самі фактичні дії, проте вони можуть виникати при виконанні договору доручення.
• Договір доручення має особистий характер: повірений зобов'язаний особисто виконати дії - правонаступництво неможливо.